De wereld van

Frédèrique (geb. 1995), is groots en vol met details!

De autonome fotograaf in mij is nieuwsgierig en creatief.

Voor mij is fotografie een manier om te ontdekken wie ik ben.

Ik haal plezier uit het creëren van foto’s die de kijker meenemen in mijn wereld, vol kleuren en rijk aan details.

Mijn werk is vaak abstract van aard.

Ik gebruik fotografie graag in combinatie met andere mediums, zoals garen, collages en zelfgemaakte kleuren.

De natuur de groene draad in mijn werk.

Het licht, de kleuren en de structuren zijn een grote inspiratiebron.

Ik laat mijn foto’s intuïtief ontstaan.

Vaak word ik getriggerd door momenten in het dagelijks leven.

Met mijn werk wil ik de kijker op een andere manier laten kijken.


The World of Frédèrique (b.1995) is magnificent and full of details!

The autonomous photographer in me is curious and creative.

To me, photography is a way to discover who I am.

I enjoy creating photos that take the watcher into my world, full of colors and rich in details.

My work is often abstract in nature.

I like to use photography in combination with other mediums, like yarn, collages and homemade colors.

Nature is the green line in my work.

The light, the colors and the structures are a great source of inspiration.

I let my photos arise intuitively.

Oftenly I am triggered by moments in everyday life.

With my work I want to inspire the watcher to look at it with a different perspective.